Абонамент
 

Ако желаете да се абонирате за някое от платените "Издания на БФБ-София", трябва да сключите Договор с Борсата за предоставяне на достъп до съответното издание. Договорът се сключва за срок от брой месеци, оставащи до края на текущата година, и се продължава автоматично на годишна база за всяка следваща календарна година.


Ценова листа (в сила от 01.01.2008 год.)

Издание Език Формат Цена на годишна база
ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН* Български език  PDF Свободен достъп
Български език  Excel 900 лв.
Английски език  PDF Свободен достъп
Английски език  Excel 900 лв.

*Ежедневният бюлетин на BaSE Market се предоставя/продава в пакет с ежедневния бюлетин на Основния пазар на БФБ-София.


 

Всички цени са с включен ДДС.

За повече информация може да се свържете с отдел "Пазарна информация":

Teл: (+359 2) 937 09 34

Факс: (+359 2) 937 09 46

Е-mail: bse@bse-sofia.bg