Секция "Данни за търговията" съдържа информация за търговията с емисиите акции, допуснати до търговия на пазар BaSE, през текущата сесия и към определена историческа дата. Информацията за текущата сесия се визуализира със закъснение от 3 минути.