Златни пясъци АД-Варна


Данни за емисията
Наименование Златни пясъци АД-Варна
Сектор по КИД-2008 Хотелиерство и ресторантьорство
Клас по КИД-2008 5510 - Хотели и подобни места за настаняване
Директор за връзки с инвеститорите Любомира Ризова-Солбакке
Адрес к.к. Златни пясъци
Град Варна
Пощенски код 9007
Телефон 35 51 84; 35 53 91; 35 54 14; 63 24 16
Интернет страница www.goldensands.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции