Декотекс АД-Сливен


Данни за емисията
Наименование Декотекс АД-Сливен
Сектор по КИД-2008 Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008 1393 - Производство на килими и текстилни подови настилки
Директор за връзки с инвеститорите Петя Роева
Адрес бул. Хаджи Димитър 42
Град Сливен
Пощенски код 8800
Телефон +359 44/ 611 522; 623 775; 662 480
Интернет страница www.decotex.org

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
DEX Раздаване на дивидент 2022-05-20 0.4200 1.05  
DEX Раздаване на дивидент 2021-06-25 0.7900 1.05333333333333333333  
DEX Раздаване на дивидент 2020-08-13 0.4980 1.05285412262156448203  
DEX Раздаване на дивидент 2007-05-23 3.8500 1.00260416666667  
DEX Раздаване на дивидент 2006-06-12 58.6900 1.00341938792956  
DEX Увеличение на капитал (резерви) 2006-06-12 58.6900 37 14 635 080 2006-08-23