Костенец-ХХИ АД-Костенец


Данни за емисията
Наименование Костенец-ХХИ АД-Костенец
Отрасъл Преработваща промишленост
Директор за връзки с инвеститорите Мария Зайкова
Адрес ул. Съединение 2
Град Костенец
Пощенски код 2030
Телефон +359 7142/ 21 31, 21 25; +9848381
Интернет страница www.hhi-bg.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
4KT Увеличение на капитал (права) 2012-06-27 20.000 1.46113383985973 806 316 2012-09-19