Котлостроене АД-София


Данни за емисията
Наименование Котлостроене АД-София
Сектор по КИД-2008 Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008 2530 - Производство на парни котли, без котли за централно отопление
Директор за връзки с инвеститорите Елена Могилска
Адрес бул. История Славянобългарска 8
Град София
Пощенски код 1220
Телефон +359 2/ 832 50 77
Интернет страница www.kotlostroene.net

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции