Розахим АД-Горна Оряховица


Данни за емисията
Наименование Розахим АД-Горна Оряховица
Отрасъл Преработваща промишленост
Директор за връзки с инвеститорите Боряна Дамянова
Адрес ул. Антон Страшимиров 57
Град Горна Оряховица
Пощенски код 5100
Телефон +359 618/ 608 46; 608 49
Интернет страница www.rozachim.eu; www.rozachim.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
3RX Увеличение на капитал (резерви) 2008-07-21 265.0000 8 449 148 2010-04-28