Златни пясъци АД-Варна

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код ZLP
ISIN код на емисията BG11ZLVAAT14
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 6 493 577
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 1998-02-06
Последен дивидент
За година 2021
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 18-07-2022
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: CLOSED Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
ZLP   1.5200