ТК-ХОЛД АД-София

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код T24
ISIN код на емисията BG1100009981
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 8 539 384
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 1999-03-29
Последен дивидент
За година 2018
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 14-06-2019
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: CLOSED Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
T24   1.6000