Спарки АД-Русе

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код SPV
ISIN код на емисията BG1100091070
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 12 000 000
Номинална стойност 1
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 2008-02-21
Последен дивидент
За година 2016
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 04-07-2017
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
SPV   1.600