Север Холдинг АД-София

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 6S8
ISIN код на емисията BG1100034989
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 780 660
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 1999-05-25
Последен дивидент
За година 2019
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 02-09-2020
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: CLOSED Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
6S8   3.4000