Пълдин Холдинг АД-Пловдив

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 6P1
ISIN код на емисията BG1100048989
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 270 588
Номинална стойност 3
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 2001-03-06
Последен дивидент
За година 2017
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 20-07-2018
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
6P1   2.900