Никотиана БТ Холдинг АД-София

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 6N2
ISIN код на емисията BG1100057980
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 1 800 000
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 2001-05-22
Последен дивидент
За година 2018
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 30-06-2019
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: CLOSED Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
6N2   0.0040