Ютекс Холдинг АД-София

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 5Y1
ISIN код на емисията BG1100063988
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 596 025
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 2000-05-08
Последен дивидент
За година 2018
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 26-06-2019
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: CLOSED Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
5Y1   1.7500