Наш Дом България Холдинг АД-Ловеч

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 5ND
ISIN код на емисията BG1100068987
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 5 481 696
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 2000-11-20
Последен дивидент
За година 2019
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 21-09-2020
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: CLOSED Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
5ND   4.0000