Черноморски Холдинг АД-Бургас

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 5L3
ISIN код на емисията BG1100069985
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 2 289 147
Номинална стойност 4
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 1998-11-09
Последен дивидент
За година 2016
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 30-06-2017
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
5L3   0.690