Екип-98 Холдинг АД-София

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 5EK
ISIN код на емисията BG1100007985
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 180 006
Номинална стойност 1
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 2001-03-06
Последен дивидент
За година 2017
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 16-07-2018
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
5EK   11.000