Булвеста Холдинг АД-София /в ликвидация/

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 5BV
ISIN код на емисията BG1100008975
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 719 703
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 2004-04-27
Последен дивидент
За година 2019
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 09-06-2020
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: CLOSED Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
5BV   0.2000