Мел инвест холдинг АД-София

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 4MB
ISIN код на емисията BG1100010971
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 3 641 000
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 1998-06-29
Последен дивидент
За година 2019
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 29-06-2020
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: CLOSED Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
4MB 25 0.2500 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 -24