Котлостроене АД-София

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 4KS
ISIN код на емисията BG11KOSOAT17
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 237 588
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 1998-02-02
Последен дивидент
За година 2019
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 04-09-2020
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: CLOSED Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
4KS   28.0000