Фазан АД-Русе

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 4F5
ISIN код на емисията BG11FARUAT13
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 1 234 692
Номинална стойност 1
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 1998-05-19
Последен дивидент
За година 2016
Вид на дивидента Не раздава
Дата на ОС 17-05-2017
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент* (само за ф.л.)  
Брутен дивидент / текуща цена  

Текуща фаза: ENDTR Оферти в реално време     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
4F5   1.410