Българска роза АД-Карлово

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 4BH
ISIN код на емисията BG11BAKAAT18
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 5 350 980
Номинална стойност 1.0000
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 1998-05-14
Последен дивидент
За година 2017
Вид на дивидента Пари
Дата на ОС 19-06-2018
Начална дата на изплащане 20-07-2018
Брутен дивидент 0.0750
Нетен дивидент* (само за ф.л.) 0.0713
Брутен дивидент / текуща цена 3.6410

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
4BH   2.0600