Златен лев Холдинг АД-София

Изберете емисия:
Данни за емисията
Борсов код 3Z3
ISIN код на емисията BG1100011995
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 6 481 960
Номинална стойност 1
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 2006-03-16
Последен дивидент
За година 2017
Вид на дивидента Пари
Дата на ОС 23-04-2018
Начална дата на изплащане 01-06-2018
Брутен дивидент 0.0800
Нетен дивидент* (само за ф.л.) 0.0760
Брутен дивидент / текуща цена 14.1590

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Резултати от последната търговска сесия

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
3Z3   0.565