Зенит имоти АДСИЦ-София


Данни за емисията
Наименование Зенит имоти АДСИЦ-София
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Директор за връзки с инвеститорите Стефан Тодоров
Адрес ул. Постоянство 67Б
Град София
Пощенски код 1111
Телефон +359 2/ 965 45 36; 965 46 15;
Интернет страница www.zenitimoti.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
Z3T Раздаване на дивидент 2018-07-09 1.3430 1.00931151877710223131  
Z3T Раздаване на дивидент 2017-07-07 1.3600 1.01283168375820133009  
Z3T Раздаване на дивидент 2016-06-09 1.3730 1.00987812323014  
Z3T Раздаване на дивидент 2015-07-06 1.3870 1.01041742551177  
Z3T Раздаване на дивидент 2013-06-17 1.3890 1.00135532614338  
Z3T Раздаване на дивидент 2012-04-05 1.4000 1.00765094971102