ТК-ХОЛД АД-София


Данни за емисията
Наименование ТК-ХОЛД АД-София
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Директор за връзки с инвеститорите Георги Георгиев
Адрес бул. Цар Борис ІІІ 140
Град София
Пощенски код 1618
Телефон +359 2/ 917 92 30; 917 92 44; 855 11 70
Интернет страница www.tkhold.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
T24 Раздаване на дивидент 2018-11-02 1.600 1.07802182994205632664  
T24 Увеличение на капитал (резерви) 2014-07-21 2.700 2 4 269 692 2014-08-12
T24 Раздаване на дивидент 2007-07-04 4.141 1.02474634991339  
T24 Раздаване на дивидент 2004-07-01 0.900 1.11676386648468