Спарки АД-Русе


Данни за емисията
Наименование Спарки АД-Русе
Сектор по КИД-2008 Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008 2822 - Производство на подемно-транспортни машини
Директор за връзки с инвеститорите Искра Атанасова
Адрес ул. Розова долина 1
Град Русе
Пощенски код 7000
Телефон +359 82/ 885 400
Интернет страница www.sparkygroup.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
SPV Раздаване на дивидент 2008-07-10 20.0000 1.01522842639594  
SPV Увеличение на капитал (резерви) 2008-07-10 20.0000 4 9 000 000 2008-12-05