Регала Инвест АД-Варна


Данни за емисията
Наименование Регала Инвест АД-Варна
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Директор за връзки с инвеститорите Елена Тодорова
Адрес ул. Георги Стаматов 1
Град Варна
Пощенски код 9003
Телефон +359 52/ 370 598; +359 888 248 967
Интернет страница www.regalainvest.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции