Парк АДСИЦ-София


Данни за емисията
Наименование Парк АДСИЦ-София
Сектор по КИД-2008 Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Директор за връзки с инвеститорите Цветолина Проданова
Адрес бул. Черни връх 53
Град София
Пощенски код 1407
Телефон +359 2/ 489 87 15; 421 40 49; +359 87 870 6610
Интернет страница www.park.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
PARK Раздаване на дивидент 2008-06-09 1.0900 1.00091827364555  
PARK Раздаване на дивидент 2007-07-09 1.2500 1.00498472423219  
PARK Увеличение на капитал (права) 2006-12-06 1.2300 1.025 4 520 266 2007-03-16
PARK Увеличение на капитал (права) 2005-11-18 1.1000 1.08641975308642 4 550 000 2006-03-09