Бряст-Д АД-Добрич


Данни за емисията
Наименование Бряст-Д АД-Добрич
Сектор по КИД-2008 Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008 3109 - Производство на други мебели
Директор за връзки с инвеститорите Янка Гюрова
Адрес ул. Поп Богомил № 6
Град Добрич
Пощенски код 9301
Телефон +359 58/ 601 543; +359 885 148 095
Интернет страница www.bryast.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
BRST Раздаване на дивидент 2019-05-21 4.3700 1.02341920374707259953  
BRST Раздаване на дивидент 2009-06-22 1.0000 1.19047619047619