Би Джи Ай Груп АД-София


Данни за емисията
Наименование Би Джи Ай Груп АД-София
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Директор за връзки с инвеститорите Надежда Асенова
Адрес ул. Добруджа 6, ет. 3
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 921 05 10; 921 05 17
Интернет страница www.bgigroup.eu

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
BOH Увеличаване на капитала 2015-01-19   1 1 306 000 2015-04-24
BOH Увеличаване на капитала 2013-11-27 1.200 1.19904076738609 5 159 000 2014-02-06