Бианор Холдинг АД-София


Данни за емисията
Наименование Бианор Холдинг АД-София
Сектор по КИД-2008 Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008 6420 - Дейност на холдингови дружества
Директор за връзки с инвеститорите Тереза Трифонова
Адрес бул. Александър Малинов 51
Град София
Пощенски код 1799
Телефон +359 2/ 460 42 00; 955 73 00
Интернет страница www.bianor-holding.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
BNR Раздаване на дивидент 2022-05-05 24.0000 1.21827411167512690355  
BNR Раздаване на дивидент 2021-09-30 11.6000 1.21848739495798319328  
BNR Раздаване на дивидент 2021-02-02 4.2000 1.03703703703703703704  
BNR Раздаване на дивидент 2010-07-22 2.3000 1.04072398190045