ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София


Данни за емисията
Наименование ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
Сектор по КИД-2008 Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008 6419 - Друго парично посредничество
Директор за връзки с инвеститорите Петър Николов
Адрес ул. Славянска 2
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 965 83 58
Интернет страница www.bacb.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
BACB Увеличение на капитал (права) 2011-07-15 4.2500 1.03030303030303 12 624 725 2011-11-22
BACB Раздаване на дивидент 2008-04-29 66.0000 1.02325581395349  
BACB Раздаване на дивидент 2007-04-26 69.3010 1.01094075943458