Пълдин Холдинг АД-Пловдив


Данни за емисията
Наименование Пълдин Холдинг АД-Пловдив
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Директор за връзки с инвеститорите Павлина Дангова
Адрес ул. Брезовско шосе 176, ет. 5
Град Пловдив
Пощенски код 4003
Телефон +359 32/ 953 271
Интернет страница www.puldinholding.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
6P1 Раздаване на дивидент 2012-07-18 2.000 1.06382978723404  
6P1 Раздаване на дивидент 2011-07-22 3.000 1.04166666666667  
6P1 Раздаване на дивидент 2010-07-19 2.000 1.06382978723404  
6P1 Раздаване на дивидент 2008-08-28 5.660 1.02909090909091  
6P1 Раздаване на дивидент 2007-07-19 9.041 1.01801598919041  
6P1 Раздаване на дивидент 2006-08-09 1.660 1.09933774834437