Интерлоджик-лизинг АД-София


Данни за емисията
Наименование Интерлоджик-лизинг АД-София
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Директор за връзки с инвеститорите Ана Ташева
Адрес ул. Асен Йорданов 17, комплекс София Гарденс, сгр. Ф, ет.5, ап.22
Град София
Пощенски код 1407
Телефон +359 2/ 961 59 99 ; +359 897 872 023
Интернет страница www.interlogic.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
6I2 Увеличение на капитал (права) 2006-07-19 1.400 1.37795275590551 2 164 974 2007-02-08
6I2 Намаляване на номиналната стойност 2006-06-01 16.110 10  
6I2 Увеличение на капитал (права) 2005-10-19 59.990 2.77752955899831 1 656 750 2006-02-22