Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив


Данни за емисията
Наименование Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив
Отрасъл Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Директор за връзки с инвеститорите Михаил Попов
Адрес бул. Христо Ботев 82, ет. 5
Град Пловдив
Пощенски код 4000
Телефон +359 32/ 626 082; 626 083; 626 084
Интернет страница www.bthold.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции