Делта кредит АДСИЦ-София


Данни за емисията
Наименование Делта кредит АДСИЦ-София
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Директор за връзки с инвеститорите Милена Стоянова
Адрес бул. Христофор Колумб 43
Град София
Пощенски код 1592
Телефон +359 2/ 965 16 53
Интернет страница www.deltacredit-bg.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
6AC Раздаване на дивидент 2018-07-09 36.800 1.00081588251291813979  
6AC Раздаване на дивидент 2017-07-10 37.000 1.00081146875845279957  
6AC Раздаване на дивидент 2016-06-30 37.000 1.00030549870636  
6AC Раздаване на дивидент 2015-07-10 37.000 1.00032983848728  
6AC Раздаване на дивидент 2014-07-03 35.000 1.00108689434243  
6AC Раздаване на дивидент 2013-07-02 35.010 1.00202350934335  
6AC Раздаване на дивидент 2012-07-05 35.000 1.00662647830289  
6AC Раздаване на дивидент 2011-07-11 1.143 1.13482922954726  
6AC Раздаване на дивидент 2010-07-09 1.382 1.20909886264217  
6AC Раздаване на дивидент 2009-07-02 2.020 1.4616497829233  
6AC Увеличение на капитал (права) 2008-04-16 2.020 1 650 000 2010-01-14