Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София


Данни за емисията
Наименование Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
Сектор по КИД-2008 Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Директор за връзки с инвеститорите Наталия Дачева
Адрес бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 805 20 20
Интернет страница www.agroenergy-invest.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
6A7 Раздаване на дивидент 2020-07-09 1.0100 1.01928569266013381909  
6A7 Раздаване на дивидент 2020-07-09 1.0100 1.08658232205869696187  
6A7 Раздаване на дивидент 2019-07-10 0.9990 1.02746066029003394014  
6A7 Раздаване на дивидент 2018-07-11 1.0470 1.04773341338937256079  
6A7 Раздаване на дивидент 2017-07-12 1.0500 1.0031527658354829464  
6A7 Раздаване на дивидент 2016-07-12 1.0730 1.02422634161242  
6A7 Раздаване на дивидент 2015-07-10 1.1000 1.02500069886411  
6A7 Раздаване на дивидент 2014-07-03 1.3000 1.03552652541023  
6A7 Раздаване на дивидент 2013-07-11 0.8000 1.05083409956653  
6A7 Раздаване на дивидент 2012-07-11 0.8000 1.10834026045996  
6A7 Раздаване на дивидент 2011-07-12 0.6510 1.01444532747417  
6A7 Раздаване на дивидент 2010-07-12 0.5600 1.0045744012916  
6A7 Увеличение на капитал (права) 2008-03-21 1.3800 1.11290322580645 13 917 616 2008-07-22
6A7 Увеличение на капитал (права) 2007-10-19 1.8000 1.24137931034483 7 017 150 2008-01-30
6A7 Увеличение на капитал (права) 2006-12-13 0.9700 1 4 563 900 2007-05-21