Руен Холдинг АД-Кюстендил


Данни за емисията
Наименование Руен Холдинг АД-Кюстендил
Отрасъл Строителство
Директор за връзки с инвеститорите Николай Нейков
Адрес ул. Оборище 5
Град Кюстендил
Пощенски код 2500
Телефон +359 78/ 550 440
Интернет страница www.ruenholding.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции