Катекс АД-Казанлък


Данни за емисията
Наименование Катекс АД-Казанлък
Отрасъл Преработваща промишленост
Директор за връзки с инвеститорите Светла Иванова
Адрес ул. Маньо Стайнов 4
Град Казанлък
Пощенски код 6100
Телефон +359 431/ 623 90
Интернет страница www.katex.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
5KTE Раздаване на дивидент 2008-09-17 5.0010 1.06381620931717