Пазарджик БТМ АД-Пазарджик


Данни за емисията
Наименование Пазарджик БТМ АД-Пазарджик
Отрасъл Преработваща промишленост
Директор за връзки с инвеститорите Саша Филипова
Адрес ул. д-р Никола Ламбрев 24
Град Пазарджик
Пощенски код 4400
Телефон +359 34/ 445 607; +359 899 916 134
Интернет страница www.pazardjik-btm.eu

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции