Мак АД-Габрово


Данни за емисията
Наименование Мак АД-Габрово
Отрасъл Преработваща промишленост
Директор за връзки с инвеститорите Ваня Генева
Адрес бул. Трети март 9
Град Габрово
Пощенски код 5300
Телефон +359 66/ 80 12 64; 80 12 45; 80 12 44; 80 12 49
Интернет страница www.mak.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции