Мак АД-Габрово


Данни за емисията
Наименование Мак АД-Габрово
Отрасъл Преработваща промишленост
Директор за връзки с инвеститорите Ваня Генева
Адрес бул. Трети март 9
Град Габрово
Пощенски код 5300
Телефон +359 66/ 80 12 64; 80 12 45; 80 12 44; 80 12 49
Интернет страница www.mak.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции
4MK Раздаване на дивидент 2018-07-10 31.200 1.28506116396886197949