Кабиле-ЛБ АД-Ямбол


Данни за емисията
Наименование Кабиле-ЛБ АД-Ямбол
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Директор за връзки с инвеститорите Николай Николов
Адрес ул. Обходен път Запад 57
Град Ямбол
Пощенски код 8603
Телефон +359 46/ 661 881; 661 896
Интернет страница www.kabile-lb.tkhold.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции