Хидропневмотехника АД-Казанлък


Данни за емисията
Наименование Хидропневмотехника АД-Казанлък
Отрасъл Преработваща промишленост
Директор за връзки с инвеститорите Станислав Ковачев
Адрес ул. Вожели 3
Град Казанлък
Пощенски код 6100
Телефон +359 431/ 6 22 28; 6 20 27; 6 84 40
Интернет страница www.hpt-bg.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции