Сирма АД-Бургас


Данни за емисията
Наименование Сирма АД-Бургас
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Директор за връзки с инвеститорите Жени Динкова
Адрес ул. Янко Комитов 9, ет. 2, ап. 9
Град Бургас
Пощенски код 8000
Телефон +359 884/ 180 408
Интернет страница www.sirmaad.eu

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена на датата на корекция Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия на новоемитираните акции