Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Оригинал АД-Севлиево /в несъстоятелност/ (3OG)
Оригинал АД-Севлиево /в несъстоятелност/  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Фазан АД-Русе (4F5)
В БФБ-София АД е постъпил отчет към 31.12.2014 год. от Фазан АД-Русе (4F5).
Финансовият отчет е наличен на уеб страницата на Борсата
28-01-2015 - Вътрешна информация

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
ХД Дунав АД – гр. Враца реализира печалба към 31.12.2014 год. - предварителен в размер на 1330 х. лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA)
Складова техника АД-Горна Оряховица  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Лотос АД-Трявна /в несъстоятелност/ (4L6)
В БФБ-София АД е постъпил отчет към 31.12.2014 год. от Лотос АД-Трявна /в несъстоятелност/ (4L6).
Финансовият отчет е наличен на уеб страницата на Борсата
28-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
Север Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Акумпласт АД-Добрич (6AK)
Акумпласт АД-Добрич  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP)
Тракийски памук АД-Стара Загора  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-01-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 27.02.2015 г. от 11:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
Дружба АД-Разград  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3)
Черноморски Холдинг АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-01-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) представя уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Света София АД-София (4HS)
Холдинг Света София АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Рилски лен АД-Самоков (4OB)
Рилски лен АД-Самоков  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Заводски строежи-Девня АД-Девня (3Z8)
Заводски строежи-Девня АД-Девня  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW)
Тракийско пиво АД-Пазарджик  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЗГММ АД-Перник (3ZG)
ЗГММ АД-Перник  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Металик АД-Ябланица (5MD)
Металик АД-Ябланица  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-01-2015 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Делта кредит АДСИЦ публикува уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-01-2015 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
Свинекомплекс Николово АД-Николово представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, ще се проведе на 16.02.2015 г. от 14:00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
ИнтерСтандартс АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-01-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA), както следва:
София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) свиква ОСА на 27.02.2015 год. от 12.00 ч. в гр. София, ж.к. Дианабад, ул.Васил Калчев,,бл. 58, партер, ателие 6, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава като член на Съвета на Директорите Вангел Георгиев Вангелов и избира за нов член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.03.2015 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.02.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.02.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO)
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU)
Балканкар-Заря АД-Павликени представи тримесечен отчет за периода 01-10-2014 -- 31-12-2014 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100015077.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
ЗСК-Лозово АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-01-2015 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1)
На проведено ОСА от 21.01.2015 год. на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството за периода 01.01.2014 до 31.10.2014 год.;
- Приема одитиран годишен финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014 до 31.10.2014 год.;
- Избира нов състав на Одитен комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.;
- Освобождава Прокопи Минчев Кюркчиев и Геновева Михайлова Хаджидимитрова от Съвета на директорите;
- Избира нов състав на СД: Александър Владов Александров, Тереза Алексиева-Георгиева, Гюляй Мюмюн Рахман;
- Променя седалището и адреса на управление на Дружеството от: гр. София, бул. Братя Бъкстон № 40, на: гр. София, район Средец, ул. Уилям Гладстон № 54;
- Промени в устава на дружеството;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-01-2015 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7), както следва:
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) свиква ОСА на 27.02.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул.Козановска 13, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.03.2015 год. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.02.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.02.2015 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-01-2015 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
Софарма билдингс АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-01-2015 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
Зенит имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News