Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

25-05-2022 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Декотекс АД-Сливен (DEX)
Във връзка с решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., взето на проведено на 11.05.2022 г. ОСА на Декотекс АД, дружеството допълнително обявява:
- Начална дата за изплащане на дивидента: 14.06.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News