Документи от ОСА на Спарки АД-Русе

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 25.07.2018
Покана за общо събрание на акционерите 25.07.2018
Покана за общо събрание на акционерите 04.07.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 04.06.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.03.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.03.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 21.12.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 21.12.2016
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 15.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 09.12.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 09.12.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2008