Документи от ОСА на Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2023
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2023
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2022
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2022
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2021
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2021
Протокол от общо събрание на акционерите 30.09.2020
Покана за общо събрание на акционерите 30.09.2020
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2019
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2019
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.04.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 15.08.2015
Покана за общо събрание на акционерите 15.08.2015
Покана за общо събрание на акционерите 31.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 17.12.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 17.12.2014
Покана за общо събрание на акционерите 26.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 26.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2011