Документи от ОСА на Бианор Холдинг АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 26.04.2022
Протокол от общо събрание на акционерите 26.04.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.09.2021
Протокол от общо събрание на акционерите 20.09.2021
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2021
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2021
Протокол от общо събрание на акционерите 28.05.2021
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.05.2021
Протокол от общо събрание на акционерите 21.01.2021
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 21.01.2021
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.09.2020
Протокол от общо събрание на акционерите 29.09.2020
Протокол от общо събрание на акционерите 06.08.2020
Покана за общо събрание на акционерите 06.08.2020
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2019
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2019
Протокол от общо събрание на акционерите 24.07.2018
Покана за общо събрание на акционерите 24.07.2018
Покана за общо събрание на акционерите 13.07.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.12.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.04.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 27.04.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 11.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 11.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 12.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 12.07.2011