Документи от ОСА на Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 12.03.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.02.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 25.11.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.11.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 13.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.03.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 09.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 05.08.2008